Disclaimer!

Het onderstaande is van toepassing op de website van www.ntc-obergrafschaft.nl. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van NTC De Brug. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van NTC De Brug. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan NTC De Brug niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De informatie op de website mag door NTC De Brug op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van NTC De Brug

NTC De Brug aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. NTC De Brug geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot NTC De Brug.