Wij verheugen ons erop uw kind te mogen verwelkomen op De Brug!

Onze school is in eerste instantie bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen met een leeftijd tussen de 4 en 14 jaar. Ook leerlingen uit een van de 27 andere Europese lidstaten kunnen bij ons worden aangemeld. 

Het NTC-schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Voor verdere informatie rondom de school, het aannamebeleid, de betaling, de lestijden en lesinhoud verwijzen wij u graag naar de schoolgids, die u kunt downloaden via onze site.

Hebt u nog vragen dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met DE directie van De Brug. Wij vertellen u in een persoonlijk gesprek graag meer over onze Nederlandse school!

Directeur Ine Hardt

ine.hardt@ntc-obergrafschaft.nl