De lesmethoden.

Voor groep 1 en 2 maken we gebruik van De Leessleutel. Daarnaast werken we met de thema’s die de jaarfeesten ons bieden. Verder is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

In groep 3 maken we gebruik van de methode “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Daar waar dit zinvol is gebruiken we ook hier De Leessleutel.

De groepen 4,5,6,7 en 8 werken we met Taal actief, zowel de werkboeken spelling als woordenschat worden door de leerlingen bewerkt.

Voor het cultuur gedeelte wordt er in alle groepen gewerkt met de mappen Nederland inZicht. Het spreekt voor zich dat wij m.b.t. de actualiteiten gebruik maken van

het Jeugdjournaal, het Klokhuis en Nieuwsbegrip.

Met Nieuwsbegrip oefenen we tevens de verschillende begrijpend lezen strategieën.