Geschiedenis

Het aanbieden van Nederlandse taal en cultuur in de Duitse grensstreek is ontstaan vanuit het feit dat steeds meer Nederlandse gezinnen in deze grensstreek gingen wonen.
Veel kinderen uit deze families werden in Nederland naar school gebracht wat daar tot overvolle klassen leidde. Een bijkomend aspect was, dat er bij de in Nederland naar school gaande leerlingen nauwelijks sprake was van echte integratie in het woonland Duitsland.

Om aan deze voor alle betrokken partijen onbevredigende situatie een oplossing te bieden is er vanaf november 2006 NTC-onderwijs mogelijk. Veel Nederlandse kinderen gaan in hun woonplaats naar de Duitse dagschool en krijgen hier veelal aansluitend op hun lesrooster 4 lesuren NTC-onderwijs.