CITO toetsen.

Net als veel scholen in Nederland toetsen wij onze leerlingen, dit doen we om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daar waar nodig extra ondersteuning te geven of het onderwijs aan te passen.

De volgende CITO toetsen worden afgenomen:

   • Taaltoets groep 1 en 2
   • AVI/DMT  (technisch lezen)
   • Begrijpend lezen
   • Woordenschat
   • Spelling

Aan de CITO eindtoets groep 8 kunnen de leerlingen deelnemen.

De resultaten leggen we vast in het Leerling Volg Systeem LVS