Bezoek NOB

Donderdag 13 juni hebben twee onderwijsdeskundigen (Barbara en Kim) van de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) onze school bezocht.

Om 10.00 uur zijn wij gestart en na een korte kennismaking zijn we begonnen met het bespreken van verschillende thema’s. Op veel vragen hebben wij een antwoord gekregen en aan de hand daarvan zullen wij een aantal vraagstukken binnen het team verder uitwerken.

Er is onder andere gesproken over meertaligheid, onze groepsindelingen met de bijbehorende locaties, de gediplomeerde leerkrachten en de lesmethodes die we gebruiken. Daarnaast hebben we gehoord dat veiligheid en geborgenheid een belangrijke basis zijn om je te kunnen ontwikkelen.

Het avondprogramma was ook toegankelijk voor ouders en geïnteresseerden. Barbara en Kim hadden een interessante presentatie over meertaligheid voorbereid. Inhoud: ‘Wat heb je nodig om een kind meertalig op te voeden? Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een goed begin? En hoe houd je het in stand?’

Barbara en Kim hebben een voor ons en veel ouders herkenbare, duidelijke en informatieve avond verzorgd over meertaligheid.