Het nieuwe schooljaar is al weer even aan de gang. De herfstvakantie staat alweer voor de
deur. Tijd om even vooruit te blikken wat het schooljaar 2015-2016 op NTC gebied zal
brengen. Langs deze weg nodigen wij u dan ook van harte uit voor de NTC Ouderraad
vergadering op

Dinsdag 13 oktober om 20.00 uur, locatie NTC lokaal GHS Gildehaus.

De agenda betreft:
1. Eventueel voorstellen van de nieuwe leerkracht Bart Rikhof
2. Nieuwe website
3. NOB inspectie in november 2015
4. Sponsorcommissie door lid sponsorcommissie
5. Ouderraad financiën en kas door lid ouderraad
6. Activiteitenkalender

Wij zouden het erg waarderen als u in grote getale aanwezig kunt zijn en ontvangen graag uw

aanmelding op ntcouderraad@gmail.com

Graag tot ziens op dinsdag 13 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

De NTC Ouderraad