Lestijden 2017-2018

Download hier de lestijden voor het schooljaar 2017-2018.

Schoolreisje 2017

Paasmiddag 2017

Kinderboekenweek 2016

Uitnodiging ouderraad

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond van de ouderraad, van NTC school “de Brug” op woensdag 21 september 2016.

De avond is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom onze school “de Brug” en om uw mening te horen. U krijgt informatie over de komende activiteiten voor de kinderen (Sinterklaas, schoolreisje etc.), we stellen de vraag wie zich als hulpouder bij de activiteiten of als nieuw lid van de ouderraad aan wil melden.

Woensdag 21 september 2016

Inloop: vanaf 19.30 uur
Tijdstip: 20.00-21.45 uur
Locatie: NTC- Lokaal Grund- und Hauptschule, Gildehaus

Agenda

  1. Opening
  2. Bericht van het bestuur met o.a uitkomsten ouder enquête.
  3. Berichten vanuit de school
  4.     Sponsorcommissie door lid sponsorcommissie
  5. Ouderraad financiën en kas door lid ouderraad
  6. Activiteitenkalender
  7. Wat verder ter tafel komt…….

Laat even weten of u erbij bent door een mail te sturen aan ntcouderraad@gmail.com

Download hier de volledige uitnodiging

 

Lestijden 2016-2017

Download hier de lestijden voor het schooljaar 2016-2017.

Schoolreisje 2016

Sponsorloop koningsspelen 2016.

Paasmiddag 2016