Koningsspelen 2018

Koningsspelen in Gildehaus!

Op vrijdag 20 april vonden de Koningsspelen voor de derde keer plaats in Gildehaus! Na een gezond Koningsontbijt op school en het dansen van Fitlala (het Koningslied van 2018) maakten de leerlingen zich op voor de sponsorloop.

Het was een tropische dag, maar dat weerhield de leerlingen er niet van om super veel rondjes voor de school te lopen. Heel goed gedaan!

Een megagrote stormbaan annex springkussen, oud-Hollandse spelletjes, limonade, taart, ijsjes en een rommelmarkt maakten de gezellige dag helemaal af.

Alle kinderen en hun ouders bedankt voor jullie inzet en graag tot volgend jaar!

 

Schoolgids 2017-2018

Hierbij de link naar de nieuwste schoolgids.

Lesuitval Rosenmontag 12 februari 2018!

Alaaf! Op 12 februari aanstaande vallen de NTC-lessen op elke locatie uit.

Kinderboekenweekmiddag 2017 – Uitnodiging!

Hallo lieve kinderen, beste ouders,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze Kinderboekenweekmiddag met het thema: Gruwelijk Eng!!

Wanneer: vrijdag 20 oktober
Tijd: van 14.30 uur tot 16.00 uur
Waar: NTC-lokaal Grund- und Hauptschule
Kosten: 2 euro

Klik hier om de ‘gruwelijk enge’ uitnodiging te bekijken!

Groetjes,
Juffen en Meester “de Brug”

Lestijden 2017-2018

Download hier de lestijden voor het schooljaar 2017-2018.

Schoolgids 2016-2017

De nieuwe Schoolgids 2016-2017 staat online.

Uitnodiging ouderraad

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond van de ouderraad, van NTC school “de Brug” op woensdag 21 september 2016.

De avond is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom onze school “de Brug” en om uw mening te horen. U krijgt informatie over de komende activiteiten voor de kinderen (Sinterklaas, schoolreisje etc.), we stellen de vraag wie zich als hulpouder bij de activiteiten of als nieuw lid van de ouderraad aan wil melden.

Woensdag 21 september 2016

Inloop: vanaf 19.30 uur
Tijdstip: 20.00-21.45 uur
Locatie: NTC- Lokaal Grund- und Hauptschule, Gildehaus

Agenda

  1. Opening
  2. Bericht van het bestuur met o.a uitkomsten ouder enquête.
  3. Berichten vanuit de school
  4.     Sponsorcommissie door lid sponsorcommissie
  5. Ouderraad financiën en kas door lid ouderraad
  6. Activiteitenkalender
  7. Wat verder ter tafel komt…….

Laat even weten of u erbij bent door een mail te sturen aan ntcouderraad@gmail.com

Download hier de volledige uitnodiging

 

Lestijden 2016-2017

Download hier de lestijden voor het schooljaar 2016-2017.

School inspectie!

Op 3 en 4 november is onze school door de Nederlandse School inspectie bezocht. De inspecteur heeft een aantal lessen bijgewoond en heeft op de meeste locaties kennis gemaakt met de Duitse schoolleiding. Verder zijn er gesprekken met het bestuur, de directie, ouders en leerlingen gevoerd. De Brug is zeer tevreden en erg trots op het behaalde resultaat, in het inspectierapport kunt u meer lezen over de bevindingen van de inspecteur.

Download hier het inspectierapport

Schoolgids 2015-2016 beschikbaar

Onze nieuwe schoolgids 2015-2016 staat online.

Klik hier om de schoolgids direct te downloaden.